หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอกก่ำปอ
อักษรล้านนา
มอฯกก่ำพํอฯ
เทียบอักษรไทย
[มอกก่ำพอ]
ความหมาย

ว.พอเหมาะ,พอดี; ถ้าใช้กับผลไม้ หมายถึงรสอมหวานอมเปรี้ยว เช่น บ่าผางก่ำปอ - มะปรางที่มีรสอมหวานอมเปรี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกก่ำปอ (มอฯกก่ำพํอฯ)