หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟักไข่
อักษรล้านนา
ฟักฯไข่
เทียบอักษรไทย
[ฟักไข่]
ความหมาย

ก.กกไข่ หรือทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้ออกเป็นตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟักไข่ (ฟักฯไข่)