หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ๋ดหล่าย
อักษรล้านนา
ผ฿ดฯห่ลฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผดหล่าย]
ความหมาย

ว.ทะลุผ่านตลอด,ทะลุปล้อง,ทะลุหัวถึงท้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋ดหล่าย (ผ฿ดฯห่ลฯายฯ)