หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่อน
อักษรล้านนา
ผ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ผ่อน]
ความหมาย

ว.หย่อนลง,ลดลง,คลายความตึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อน (ผ่อฯร)