หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกั๋นถิน
อักษรล้านนา
ผักฯกันฯถินฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกันถิน]
ความหมาย

ดู...ผั๋กกะถิน

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกะถิน
อักษรล้านนา
ผักฯกถินฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกะถิน]
ความหมาย

น.ผักกระถิน - ไม้พุ่มยืนต้น สูงประมาณ ๑.๕-๕ เมตร ลำต้นกลม แข็งและเหนียว เป็นพืชผักสมุนไพร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ปลายและโคนใบมน ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง สีขาวนวล รูปร่างกลม ฝักออกเป็นพวง ใช้ยอดอ่อน ฝักอ่อน เป็นผักและเครื่องเคียงในการรับประทาน; ผั๋กกั๋นถิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกั๋นถิน (ผักฯกันฯถินฯ)