หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผะตี้ส
อักษรล้านนา
ผทีสฯฯ,ระฯบทีสฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ผะทีส,ประทีส]
ความหมาย

น.ประทีป,โคมไฟ,ตะเกียง; ผะตี้บ,ผะตี้ส,ผาตี้บ,ผาตี้ส ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะตี้ส (ผทีสฯฯ,ระฯบทีสฯฯ)