หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผอน
อักษรล้านนา
ผอฯร
เทียบอักษรไทย
[ผอน]
ความหมาย

ว.โพลน - ใช้ประกอบหลังคำว่า ขาว อย่างบรรยายผมหงอกบนหัวว่า หัวขาวผอน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผอน (ผอฯร)