หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปํ้าสาว
อักษรล้านนา
ปํลฯาสาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปล้ำสาว]
ความหมาย

ก.กอดรัดหญิงสาวให้ล้มลงแล้วขืนใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปํ้าสาว (ปํลฯาสาวฯ)