หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าสะหลิ๋ด
อักษรล้านนา
ปลฯาสิๆลฯด
เทียบอักษรไทย
[ปลาสลิด]
ความหมาย

น.ปลาสลิด - ปลาน้ำจืด รูปร่างคล้ายปลากระดี่ แต้ลำตัวหนาและยาวกว่า ลำตัวสีเขียวมะกอกหรือสีน้ำตาลคล้ำ มีแถบสีคล้ำพาดยาวกลางลำตัว และมีแถบสีขาวพสดเฉียงตลอดข้างลำตัว อาศัยตามแหล่งน้ำนิ่ง ราชาศัพท์เรียก ปลาใบไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าสะหลิ๋ด (ปลฯาสิๆลฯด)