หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋งหม้อหนึ้ง
อักษรล้านนา
ป฿ลฯงหํมฯอฯหึ้นฯง
เทียบอักษรไทย
[ปลงหม้อหนึ้ง]
ความหมาย

ก.ยกหม้อนึ่งลงจาก "ก้อนเส้า" หรือเตา หลังจากที่เสร็จจากการใช้นึ่ง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋งหม้อหนึ้ง (ป฿ลฯงหํมฯอฯหึ้นฯง)