หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อออก
อักษรล้านนา
พํอฯออฯก
เทียบอักษรไทย
[พ่อออก]
ความหมาย

น.อุบาสก หรือโยมผู้ชายผู้เป็นเจ้าภาพในการบรรพชา/อุปสมบทให้สามเณรหรือพระภิกษุ; ถ้าเป็นโยมผู้หญิงเรียก อุบาสิกา หรือแม่ออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อออก (พํอฯออฯก)