หน้าหลัก
ป้อจาย
พํอฯชายฯ
[พ่อชาย]

น.ผู้ชาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อจาย (พํอฯชายฯ)