หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อจาย
อักษรล้านนา
พํอฯชายฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อชาย]
ความหมาย

น.ผู้ชาย - มนุษย์เพศชาย คำนี้ถิ่นล้านนาหมายถึงมนุษย์เพศชาย ไม่ว่าอายุเท่าใด จะเป็นทารก เด็ก หนุ่มสาว หรือผู้สูงอายุที่เป็นเพศชาย เรียก "ป้อจาย" เช่นเดียวกันหมด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อจาย (พํอฯชายฯ)