หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นป๋อง
อักษรล้านนา
ปุรปอฯง
เทียบอักษรไทย
[ปุนปอง]
ความหมาย

ก.พยายาม,อยากได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นป๋อง (ปุรปอฯง)