หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปี้น้อง
อักษรล้านนา
พี่น้อฯง
เทียบอักษรไทย
[พี่น้อง]
ความหมาย

น.พี่กับน้อง,คนในวงศ์ญาติกัน,เครือญาติ,ผู้เกิดร่วมมารดาบิดาเดียวกัน,ผู้ที่นับถือกันเสมอญาติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี้น้อง (พี่น้อฯง)