หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปี่แน
อักษรล้านนา
ปี่แน
เทียบอักษรไทย
[ปี่แน]
ความหมาย

น.แตร(ลักษณะคล้ายปี่มอญ); แน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่แน (ปี่แน)