หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ดป่อง
อักษรล้านนา
ปิดฯป่ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ปิดปล่อง]
ความหมาย

ก.ปิดหน้าต่าง; หั๋บป่อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ดป่อง (ปิดฯป่ลฯอฯง)