หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊ดจะลิ่ว
อักษรล้านนา
พิดฯชลิ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[พิดชะลิ่ว]
ความหมาย

ว.สูงมาก เช่น ต้นตาลสูง ยอดเจดีย์สูง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊ดจะลิ่ว (พิดฯชลิ่วฯ)