หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากหวานก้นส้ม
อักษรล้านนา
ปากฯหวฯานฯก้฿นฯส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากหวานก้นส้ม]
ความหมาย

ก.ปากหวานก้นส้ม - การที่ปากกับใจไม่ตรงกัน ทำเป็นพูดดี พูดจาไพเราะ แต่ในใจตรงข้ามกับคำพูด หมายถึงบุคคลที่มีใจไม่บริสุทธิ์ต่อผู้อื่น มีแต่ความคิดอิจฉาริษยา มุ่งร้ายผู้อื่นตลอดเวลา ตรงกับสุภาษิตภาคกลางว่า ''ปากปราศัย น้ำใจเชือคอ''

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากหวานก้นส้ม (ปากฯหวฯานฯก้฿นฯส้฿มฯ)