หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋นกั๋นกิ๋น
อักษรล้านนา
ปันฯกันฯกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ปันกันกิน]
ความหมาย

ก.แบ่งกันกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋นกั๋นกิ๋น (ปันฯกันฯกินฯ)