หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั้นลูกก๋ง
อักษรล้านนา
ปั้นฯลูกก฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปั้นลูกกง]
ความหมาย

ก.ใช้ดินเหนียวปั้นเป็นลูกกลมๆ ตากแห้งแล้วใช้เป็นลูกกระสุนของหนังสติ๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นลูกก๋ง (ปั้นฯลูกก฿งฯ)