หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าแฟน
อักษรล้านนา
บ่าฯแฟนฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแฟน]
ความหมาย

น.มะแฟน,มะแพน - ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ด ผลค่อนข้างกลม โตเท่านิ้วมือ เมื่อสุกสีน้ำตาลแก่ รสเปรี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแฟน (บ่าฯแฟนฯ)