หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่อน้ำฮ้อน
อักษรล้านนา
บอฯนาฯํ้ร้อฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่อน้ำร้อน]
ความหมาย

น.แหล่งน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ อาจจะอุ่นจนถึงเดือดพล่าน มักมีแร่ธาตุต่างๆ และสารเคมีละลายอยู่ที่พบเสมอมักเป็นธาตุกำมะถันและแก๊สไข่เน่า; โป่งน้ำฮ้อน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อน้ำฮ้อน (บอฯนาฯํ้ร้อฯร)