หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ปอ
อักษรล้านนา
บพํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่พอ]
ความหมาย

ว๑.ไม่พอ -ใช้เติมหน้าคำกริยา เช่น บ่ปอกิ๋น - ไม่พอกิน; หวิ๋ด ก็ว่า ว๒.ไม่ค่อย ใช้เติมหน้าคำวิเศษณ์ บ่ปองาม - ไม่ค่อยสวย เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ปอ (บพํอฯ)