หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บากหน้า
อักษรล้านนา
บาฯกฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[บากหน้า]
ความหมาย

ก.จำใจหรือยอมเสียหน้าเพื่อเข้าไปขอความช่วยเหลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บากหน้า (บาฯกฯห้นฯา)