หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำแป้ง
อักษรล้านนา
นาฯแป้งฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำแป้ง]
ความหมาย

น.เรียกผ้าชนิดบางที่มักจะลงแป้งให้แข็งจากโรงงาน,ชื่อเห็ดชนิดหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำแป้ง (นาฯแป้งฯ)