หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำหัว
อักษรล้านนา
นาฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำหัว]
ความหมาย

น.สิ่งที่ดีที่สุดของสิ่งนั้นๆ เช่น น้ำหัวกะทิ ว.สิ่งแรก,ครั้งแรก,คราว แรก,อย่างแรก,ก่อนผู้อื่น เช่น กิ๋นน้ำหัว - กินก่อนคนอื่น(สำหรับสิ่งนั้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำหัว (นาฯห฿วฯ)