หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำป่วน
อักษรล้านนา
นาฯป่วฯร
เทียบอักษรไทย
[น้ำป่วน]
ความหมาย

น.น้ำคลั่ง - น้ำที่ไหลแรงและวนเวียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำป่วน (นาฯป่วฯร)