หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นุน
อักษรล้านนา
นุร
เทียบอักษรไทย
[นุน]
ความหมาย

ก.ดื้อรั้น,อิดออด,แสดงอาการไม่เต็มใจ; นูน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นุน (นุร)