หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นีดสิว
อักษรล้านนา
นีดฯสิวฯ
เทียบอักษรไทย
[นีดสิว]
ความหมาย

ก.บีบหัวสิว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นีดสิว (นีดฯสิวฯ)