หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งห้าง
อักษรล้านนา
นั่งฯห้างฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งห้าง]
ความหมาย

ก.นั่งบนห้างที่ทำขึ้นไว้บนต้นไม้เพื่อคอยยิงสัตว์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งห้าง (นั่งฯห้างฯ)