หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นอนก้น
อักษรล้านนา
นอฯรกั฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[นอนก้น]
ความหมาย

ก.ตกตะกอน;นอนเนียน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนก้น (นอฯรกั฿นฯ)