หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกเก๊าผีก๋ะ
อักษรล้านนา
น฿กฯเคั้าฯผีกะ
เทียบอักษรไทย
[นกเค้าผีกะ]
ความหมาย

น.นกแสก/นกเค้าแยก - นกที่นำข่าวจากผีปอบ หรือ ผีก๋ะ ไปบอก โดยบินไปเกาะบนหลังคา หรือต้นไม้ใกล้บ้านผู้ที่ผีปอบจะไปเข้าสิง แล้วร้องเสียงดัง โดยปกติจะเป็นนกเค้าแมว หรือ นกเค้าแยก; นกผีพราย ก็ว่า; ดู...นกแสก

ออกเสียงล้านนา
นกแสก
อักษรล้านนา
น฿กฯแสกฯ
เทียบอักษรไทย
[นกแสก]
ความหมาย

น.นกแสก/นกเค้าหน้าลิง/นกแฝก - ตระกูลเดียวกันกับนกฮูก นกเค้า ตาโต ตัวลาย หัวใหญ่ กลางวันหลบพักผ่อนตามต้นไม้ กลางคืนออกหากิน คนรุ่นเก่าเมื่อได้ยินนกแสกร้องจะรู้สึกไม่ค่อยดี เพราะมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย มีความเชื่อว่าหากนกแสกไปเกาะหลังคาบ้านไหนจะมีผีปอบ "ผีก๋ะ" เข้ามาสิงคนที่อยู่ที่อยู่ในบ้านนั้น ชาวบ้านจึงมักเรียกว่า "นกเก๊าผีก๋ะ"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเก๊าผีก๋ะ (น฿กฯเคั้าฯผีกะ)