หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกยาง
อักษรล้านนา
น฿กฯยางฯ
เทียบอักษรไทย
[นกยาง]
ความหมาย

น.นกกระยาง - นกน้ำที่มีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีคอและขายาว ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน สีขาวตลอดตัว ตาดำ ขาดำ ปากดำ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงตามหนองน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกยาง (น฿กฯยางฯ)