หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ้วนเก๊า
อักษรล้านนา
ถ้วฯรเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้วนเค้า]
ความหมาย

ว.อันดับแรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วนเก๊า (ถ้วฯรเคั้าฯ)