หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่อ
อักษรล้านนา
ตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่อ]
ความหมาย

น.ตัวต่อ - แมลงมีปีก ๒ คู่ เป็นแผ่นบางใส คู่หน้าโตกว่าคู่หลัง เอวคอดกิ่ว ปากเป็นชนิดกัดกิน จัดเป็นสัตว์มีพิษอันตราย ตัวเมียมีเหล็กไนสำหรับต่อย ปล่อยน้ำพิษ เมื่อถูกแหย่หรือรบกวนจะรุม ต่อยเป็นฝูง ทำให้เจ็บป่วย อาจถึงแก่ชีวิตได้ มีหลายชนิด บางชนิดตัวโตเกือบเท่านิ้วก้อย ลำตัวยาว ๓.๐ - ๓.๕ ซ.ม. ก.ยืดออกไป,ทำให้ติดกัน,ท้าพนันโดยบอกอัตราส่วน เช่น ๕ ต่อ ๓, เพิ่มขึ้น, สูงขึ้น เช่น เรียนต่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อ (ตํอฯ)