หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ติ๊
อักษรล้านนา
ทิ
เทียบอักษรไทย
[ทิ]
ความหมาย

ก.ตะครุบ-เอามือตะปบลงจับโดยเร็ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๊ (ทิ)