หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตานเข้าล้นบาตร
อักษรล้านนา
ทาฯนฯเขั้าล้฿นฯบาฯระฯต
เทียบอักษรไทย
[ทานเข้าล้นบาตร]
ความหมาย

น.การทำบุญหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว โดยเอาข้าวเปลือกหรือข้าวสารใส่จนท่วมบาตรเป็นกองข้าว; ทานดอยเงินดอยคำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานเข้าล้นบาตร (ทาฯนฯเขั้าล้฿นฯบาฯระฯต)