หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตานขันเข้า
อักษรล้านนา
ทาฯนฯขันฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ทานขันเข้า]
ความหมาย

ก.ทานขันข้าว - นำสำรับอาหาร มีข้าว อาหาร ลูกส้ม ของหวาน น้ำดื่ม พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้วายชนม์ พ่อเกิดแม่เกิด เจ้ากรรมนายเวร อารักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง ผู้ดูแลรักษาอาคารบ้านเรือน บ้านเมือง วัดวาอาราม ต้นไม้ ภูเขา ห้วยหนองคลองบึง เหมืองฝาย แหล่งน้ำน้อยใหญ๋ ตลอดถึงเทวบุตรเทวดา อืนทร์พรหมยมยักษ์ ภูติผีปีศาจ เปรต อสุรกาย รวมถึงการอุทิศส่วนกุศลให้กับตนเอง เพื่อกินเพื่อใช้ในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชาวล้านนาปฏิบ้ติกันมาแต่โบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานขันเข้า (ทาฯนฯขันฯเขั้า)