หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตางเป๋นโหม้ง
อักษรล้านนา
ทาฯงฯเปนฯโห้฿มฯง
เทียบอักษรไทย
[ทางเปนโหม้ง]
ความหมาย

น.ทางเดินหรือถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางเป๋นโหม้ง (ทาฯงฯเปนฯโห้฿มฯง)