หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตองสำลิด
อักษรล้านนา
ทอฯงสำริดฯ
เทียบอักษรไทย
[ทองสำริด]
ความหมาย

น.ทองสำริด,ทองสัมฤทธิ์ - โลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตองสำลิด (ทอฯงสำริดฯ)