หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดิ้นโจ้งดิ้นจ้าง
อักษรล้านนา
ดิ้โช่฿งฯดิ้ช่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ดิ้นโช่งดิ้นช่าง]
ความหมาย

ก.ดิ้นรนไปมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ้นโจ้งดิ้นจ้าง (ดิ้โช่฿งฯดิ้ช่างฯ)