หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาบแลว
อักษรล้านนา
ดาปฯแลวฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาบแลว]
ความหมาย

...ดู ดาบลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาบแลว (ดาปฯแลวฯ)