หน้าหลัก
ดาของกิ๋น
ดาขอฯงกินฯ
[ดาของกิน]

ก.จัดเตรียมสำรับอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาของกิ๋น (ดาขอฯงกินฯ)