หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกฟ้า
อักษรล้านนา
ดอฯกฟ้า
เทียบอักษรไทย
[ดอกฟ้า]
ความหมาย

น.ดอกฟ้า ใช้เรียกหญิงที่มีฐานะสูงกว่าชายที่หมายปอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกฟ้า (ดอฯกฟ้า)