หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกป๊าน
อักษรล้านนา
ดอฯกพ้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกพ้าน]
ความหมาย

น.ดอกบัวสาย - ไม้น้ำ ลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นหัวหรือเหง้า ลักษณะคล้ายหัวเผือก ใบเดี่ยวแตกจากเหง้า ก้านใบยาวอ่อนส่งใบขึ้นมาลอยบนผิวน้ำ แผ่นใบค่อนข้างกลม ผิวใบด้านบนเรียบเป็นมัน ดอกเป็นดอกเดี่ยว มีหลายสี เช่น ขาว ชมพู ม่วงแดง ก้านดอกเหมือนก้านใบเรียก "สายบัว" กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกป๊าน (ดอฯกพ้านฯ)