หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซ้าลุ่น
อักษรล้านนา
ซ้าลุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ซ้าลุ่น]
ความหมาย

น.ตะกร้าทึบปากกว้างประมาณ ๕๐ เซ็นติเมตร ลึกประมาณ ๗๐ เซ็นติเมตร ใช้เป็นที่ยิงฝ้าย คือดีดฝ้ายที่อีดหรือหนีบเอาเมล็ดออกแล้วให้ฟูเป็นปุย; สะลุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้าลุ่น (ซ้าลุ่ร)