หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซักเตื้อ
อักษรล้านนา
ซักฯเทิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ซักเทื่อ]
ความหมาย

ว.สักครั้ง,สักหน,สักที เช่น บ่เกยไปซักเตื้อ - ไม่เคยไปสัก ครั้ง; สั๋กเตื้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซักเตื้อ (ซักฯเทิ่อฯอ)