หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำหื้อผ่อ
อักษรล้านนา
จำหื้ผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[จำหื้อผ่อ]
ความหมาย

ก.บังคับให้ดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำหื้อผ่อ (จำหื้ผํอฯ)