หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋างเกื๋อ
อักษรล้านนา
จางฯเกิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[จางเกลือ]
ความหมาย

ว.รสเค็มน้อยเกินควร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋างเกื๋อ (จางฯเกิลฯอฯอ)