หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้องไจ๊
อักษรล้านนา
ช่อฯงไช้
เทียบอักษรไทย
[ช่องใช้]
ความหมาย

น.วิธีใช้,ทางที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งของ เช่น เถ้าแก่ฅ้าว บ่าป๊าวหมูสี จ้องไจ๊มันมี ขูดใส่เข้าต้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้องไจ๊ (ช่อฯงไช้)